بهجه‌الفقیه

درس فقه(٨۵)- مباحث تکمیلی خط زمان و تقویم کره

نسبت نصف النهار با خط زمان، لحظه طلایی، تفکیک بین ساعت محلی و ساعت کره، اشاره به ساعت کره در روایات، اهل بیت منشأ علوم

درس فقه(۵٠)- انشائات طولی در کلام آیت الله بروجردی(ره)

نگاه جمعی آیت الله بروجردی به صدقه الله لاترد/ لسان نداشتن ارتکازات مشرعه/ انشائات طولی در نماز مسافر/ عدم تناسب صدقه الله با احتیاط در جمع

درس فقه(٧)-زوال؛ لحظه یا قطعه زمانی

Site Footer