بهجه‌الفقیه


Notice: Object of class WP_Post could not be converted to int in /home/bahjat/domains/mabahes.bahjat.ir/public_html/wp-includes/functions.php on line 5160

شبهه صدقیه

بررسی شبهه صدقیه در جلسات سال ١٣٩٧-١٣٩٨ و ١۴٠٠-١۴٠١

درس فقه(۶۴)- تسمیه هلال

انواع مسمی/تقید مسمی به حالت نفسانی/ تفاوت حسن و جمال/ زبان قیاسی و زبان ترکیبی

درس فقه(۴٣)- اشکالات اجزاء رویت با چشم مسلح(٢) ؛ «نوعی بودن رویت هلال» و «انصراف»

ملاک شخصی و نوعی بودن احکام- تفاوت حوزه وضع و انصراف-انواع چهار گانه شبهه- تفاوت شبهه صدقیه و مصداقیه

Site Footer